ANBI Residentie Kamerkoor

De Vereniging Residentie Kamerkoor is per 1 januari 2016 geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Daarvoor verstrekken wij de volgende gegevens:

Naam: Residentie Kamerkoor

RSIN: 816174994

Contactgegevens

Secretaris: Pyrolalaan 100, 2554 HH Den Haag
Postadres: Postbus 13129, 2501 EC Den Haag

Doelstelling

De vereniging Residentie Kamerkoor heeft tot doel de beoefening van de koorzang. Het Residentie Kamerkoor houdt hiervoor wekelijks repetities en verleent haar medewerking aan o.a. de maandelijkse cantatediensten in de Kloosterkerk te Den Haag. Daarnaast realiseert het Residentie Kamerkoor concerten in Den Haag of verleent het op verzoek medewerking aan concerten elders in het land.

Beleidsplan

Het beleidsplan voor de komende jaren vindt u hier.

Bestuurssamenstelling

Op de organisatiepagina van deze website vindt u het overzicht van de bestuursleden van de vereniging Residentie Kamerkoor.

Beloningsbeleid

Conform het bepaalde in art. 10.4 van de statuten van de Vereniging Residentie Kamerkoor ontvangen bestuurders voor de door hen in die hoedanigheid voor de vereniging verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk.

Activiteiten

Het overzicht van de komende uitvoeringen (concerten en/of cantatediensten) vindt u hier.

Het Residentie Kamerkoor maakt, samen met het Residentie Bachkoor, Residentie Bachorkest en de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk, deel uit van de Maatschap Residentie Bach Ensembles. De jaarverslagen van de afgelopen jaren kunt u hier vinden.

Financiële verantwoording

Tot slot zijn de jaarrekeningen van het RKK hier te vinden.