ANBI Stichting Cantatediensten

De Stichting Cantatediensten Kloosterkerk is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Daarvoor verstrekken wij de volgende gegevens:

Naam:

De Stichting Cantatediensten Kloosterkerk

Fiscaal nummer:

816172092

Contactgegevens:
Secretaris: Sirtemastraat 270, 2513 SW Den Haag, tel. 06-29 59 89 86
Postadres: Postbus 13129, 2501 EC Den Haag

Doelstelling:
Het maandelijks verzorgen van de uitvoering van een Bach-cantate in het kader van de eredienst in de Kloosterkerk te Den Haag

Beleidsplan:
Iedere laatste zondag van de maand wordt in de eredienst van de Kloosterkerk (Den Haag) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. Dirigent Jos Vermunt leidt het Residentie Bachkoor of het Residentie Kamerkoor, het Residentie Bachorkest en de solisten. Het zijn uitvoeringen van hoog muzikaal niveau, die de diensten een bijzonder karakter geven. De uitgevoerde cantates en de inhoud van de diensten worden altijd goed op elkaar afgestemd. Voor alle musici bieden deze uitvoeringen de kans om cantates van J.S. Bach uit te voeren in de context waarvoor deze bedoeld zijn. Voor jonge zangsolisten bieden we gelegenheid om podiumervaring op te doen in een professionele maar bescheiden setting. De cantatediensten zijn een kostbaar goed.

Naast de maandelijkse uitvoering van een Bach-cantate streven we naar vernieuwing door bijv. het verstrekken van een compositieopdracht of het uitvoeren van een cantate van een andere componist. In de afgelopen jaren hebben we enkele keren een integrale uitvoering van de ‘Johannes Passion' tijdens de cantatedienst op Palmzondag kunnen realiseren.

Bestuurssamenstelling:
Op de organisatie-pagina van deze website vind u het overzicht van de bestuursleden van de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk.

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Activiteiten:
Het overzicht van de komende Cantatediensten

Financiën:

Hier vindt u de jaarrekeningen van 2012-2022.