De 'Strijkstok'

De Strijkstok is een relatief nieuw platform voor de financiële ondersteuning van de Residentie Bach Ensembles door bedrijven en instellingen. Zie hier voor huidige deelnemers. De Strijkstok verwelkomt graag nieuwe belangstellenden.

Meer informatie? Bekijk onze brochure of neem contact met ons op!

Deelnemers aan de Strijkstok zijn de sponsoren van de koren en krijgen een passende betrokkenheid in de ontvangst voor en deelname aan de evenementen. Ook in publicitair opzicht komen zij inde schijnwerpers op de website en in de programmaboekjes. Het is de bedoeling om de Strijkstok met de tijd te laten toegroeien naar een business club die speciale projecten van de Residentie Bachensembles mogelijk maakt en die zich in de coulissen van de Ensembles mag bewegen. De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap start vanaf  3.000 euro.

De Residentie Bach Ensembles staan ook open voor andere zakelijke samenwerkingen. We zijn op zoek naar nieuwe verbintenissen om de binnenstad van Den Haag vol cultuur en muziek te houden. Dit kan in meerdere vormen gegoten worden, zoals samenwerkingen, sponsors (particulieren en bedrijfsleven): in natura of in geld, naamverbindingen en ook in het zoeken van bijzondere locaties en evenementen om op te kunnen treden.

Dion Kotteman, Steven van Hoogstraten, en bestuurslid Jet van der Gaag verzorgen de coördinatie. De dagelijkse contacten zijn in handen van onze zakelijk leider Martin Baai.