De Periodieke Gevers

Als u over een ruimere beurs beschikt, kunt u ons jaarlijks steunen met een periodieke gift. De Geefwet maakt uw schenking aantrekkelijk: onder voorwaarden kunt u uw gift voor 125% aftrekken bij de fiscus. Een periodieke schenking van 500 euro per jaar over een periode van vijf jaar wordt met maximaal belastingvoordeel bijvoorbeeld een netto schenking van 175 euro.

Wij bieden u hiervoor twee mogelijkheden aan:

  • Een periodieke gift aan de Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles. U hebt daarbij ook de mogelijkheid om uw gift te bestemmen voor specifiek het Residentie Bachkoor of het Residentie Kamerkoor.
  • Een periodieke gift aan de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk. Uw gift komt volledig ten goede aan het mogelijk maken van de maandelijkse cantatedienst in de Kloosterkerk.

Beide stichtingen hebben de culturele ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Afhankelijk van de hoogte van uw gift bieden wij u extra privileges.

Jaarlijkse gift - tot € 250

U wordt automatisch Vriend van de Residentie Bachensembles met de bijbehorende privileges.

Jaarlijkse gift - € 250 tot € 500

  • U wordt automatisch Vriend van de Residentie Bachensembles met de bijbehorende privileges;
  • U wordt ontvangen voor koffie of thee in de pauze;
  • U ontvangt voor 1 concert per jaar korting op 2 toegangskaarten;*
  • U wordt uitgenodigd voor het bijwonen van generale repetities.

* Alleen voor concerten in eigen beheer, geen uitkoopconcerten

Jaarlijkse gift - € 500 en meer

  • U ontvangt alle eerder vermelde privileges en voordelen;
  • U ontvangt een persoonlijke schriftelijke uitnodiging voor concerten;
  • U kunt bij concerten worden uitgenodigd voor een ‘meet and greet’ met dirigent en solisten;
  • U ontvangt 2 vrijkaarten voor 1 concert per jaar naar keuze.*  

  * Alleen voor concerten in eigen beheer, geen uitkoopconcerten

Voorwaarden aftrekbare gift

Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze volledig aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel.

In de brochures van de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk en Stichting Vrienden die wij over dit onderwerp gepubliceerd hebben, kunt u meer lezen over de mogelijkheden ons te steunen met uw (toe)gift.

Wilt u de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk minimaal 5 jaar lang een gift in geld doen, dan dan kunt u hier het schenkingsformulier downloaden.

Wilt u de Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles steunen, dan kunt u hier het schenkingsformulier downloaden. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Onze gegevens hebben we alvast ingevuld. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Eenmalige gift

Vanzelfsprekend is een eenmalige gift aan een van de Stichtingen óók van harte welkom.

Stichting Cantatediensten Kloosterkerk - bankrekening: NL60 INGB 0001 9913 20 - RSIN: 816172092. Meer informatie bij de penningmeester, Astrid Garretsen a.garretsen@gmail.com of de zakelijk leider van de Residentie Bach Ensembles: info@bachensembles.nl

Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles - bankrekening : NL86 INGB 0002 9510 55 - RSIN: 811458246. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de secretaris: vriendenrbe@gmail.com.