ANBI-gegevens

Sinds 1 januari 1999 hebben het Residentie Bachkoor, het Residentie Kamerkoor en het Residentie Bachorkest en de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk zich verenigd in de (maatschap) Residentie Bachensembles. De Residentie Bachensembles programmeren naast de maandelijkse cantatediensten in de Kloosterkerk (Den Haag) verschillende andere concerten waarbij koormuziek centraal staat. Het repertoire van de ensembles beperkt zich niet tot J.S. Bach, maar omvat vele werken uit andere stijlperioden.

Per 1 januari 2016 hebben het Residentie Bachkoor, het Residentie Kamerkoor en het Residentie Bachorkest met de Vrienden van de Residentie Bach Ensembles in een groepsbeschikking van de Belastingdienst de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen. De Stichting Cantatediensten Kloosterkerk had al enkele jaren eerder de culturele ANBI status verkregen.

Op de onderliggende pagina's van de verschillende verenigingen en stichtingen kunt u informatie vinden, zoals ANBI-statushouders wettelijk verplicht zijn te publiceren: