Residentie Bachorkest

Het Residentie Bachorkest werd in 1962 opgericht door Gerard Akkerhuis met als doel het begeleiden van de Bach-cantates in de Nieuwe Kerk aan het Spui te Den Haag. Vanaf 1967 werden de cantates voortgezet in de Kloosterkerk aan het Lange Voorhout. In de loop van de jaren breidde het aantal activiteiten van het orkest zich uit. Er ontstond een hechte samenwerking met het Residentie Bachkoor en het Residentie Kamerkoor.

Het repertoire van het Residentie Bachorkest wordt voornamelijk bepaald door composities uit de barokke, klassieke en de romantische periodes. De stijl van musiceren kenmerkt zich door een zo authentiek mogelijke uitvoeringspraktijk op ‘modern’ instrumentarium. Het Residentie Bachorkest beschikt over drie concertmeesters, te weten Jan Paul Tavenier, Tjamke Roelofs en Josje ter Haar.