Steun ons

Koestert u mooie herinneringen aan de concerten van het Bachkoor, het Kamerkoor of de cantatediensten in de Kloosterkerk? Komt u al jaren als concertbezoeker en geniet u van klassieke vocale muziek? Beloon dan de koren en het orkest van de Residentie Bach Ensembles met uw steun!

Het is de ambitie van onze gezelschappen—het eerste opgericht in 1872—om tot in de verre toekomst het Haagse muziekleven te blijven verrijken. Elke vorm van steun is hiervoor van harte welkom. Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden.

Image

Vrienden van de Bachensembles genieten van verschillende privileges
  Word Vriend

Image

Mogelijkheden voor sponsoring binnen onze Business Club 'De Strijkstok' 
 Word sponsor

Image

Ook eenmalige donaties zijn van harte welkom. De Bachensembles danken u voor uw steun! 
 Doneer: Residentie Bachensembles
 Doneer: Stichting Vrienden van de RBE
 Doneer: Stichting Cantate­diensten Klooster­kerk